Project

Project met visie en ambitie

Heeft u de ambitie uw zaak doordacht te laten groeien? En bent u een ondernemer die vooruitziet? Dan heeft u één belangrijke to-DO: Duurzaam Ondernemen. Maar waar kunt u dit doen en hoe pakt u dat aan? In dat kader krijgt u als onderneming uit de brede regio een unieke kans. Want ID Park creëert daarvoor nu de perfecte omkadering!

ID Park is een fonkelnieuwe, duurzame bedrijvenzone van vijf hectare in Hekelgem bij Affligem. U vindt er letterlijk alle ruimte om uw business te laten groeien. Daarnaast is het dé kans voor u om als ondernemer en bedrijf slim én succesvol de stap naar morgen te zetten. Alles is er voorhanden om uw onderneming toekomstgericht, duurzaam te laten groeien.

Perfecte omkadering voor duurzaam ondernemen

ID Park profileert zich als het eerste volwaardige duurzame kmo-park in België. Zo engageren de aanwezige bedrijven zich om hun bedrijfsactiviteiten uit te oefenen met respect voor het milieu en op een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare wijze. Natuurlijk zonder daarbij de economische realiteit uit het oog te verliezen. U vindt in ID Park de ideale omstandigheden om bewust, verantwoord en toch resultaatgericht te ondernemen.

Het parkmanagement neemt bijvoorbeeld voor u – en voor alle ondernemers in het business park – een pakket extra services voor zijn rekening. Dit zijn diensten die niet tot corebusiness van de kmo behoren. Daardoor kunt u zich als bedrijf volledig focussen op uw kernactiviteit. Verder zijn er onder meer faciliteiten voor een betere mobiliteit, een veilige en groene bedrijfsomgeving en een ecologische energievoorziening.

Unieke opportuniteit, ondernemen à la carte

ID Park plant de realisatie van 7 bedrijfsverzamelgebouwen. In het businesspark kunnen zich een 40-tal kmo’s huisvesten tegen heel economische, interessante tarieven. In eerste instantie wordt er een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld, waarvan de eerste fase acht aaneengeschakelde, doch volledig ontkoppelde kmo-units zal omvatten.

De units zullen in oppervlakte schommelen van 206 tot 543 m². Ze worden standaard casco opgeleverd en zijn zo individueel aanpasbaar aan de persoonlijke noden van de klant. In volgende fasen komen er nog bedrijfsverzamelgebouwen bij met units vanaf 302 tot 583 m².