Parkmanagement

Perfecte omkadering voor duurzaam ondernemen

ID Park is één van de eerste volwaardige, duurzame kmo-parken in België. Zo engageren de aanwezige bedrijven zich om hun bedrijfsactiviteiten uit te oefenen met respect voor het milieu en op een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare wijze. Natuurlijk zonder daarbij de economische realiteit uit het oog te verliezen. U vindt in ID Park de ideale omstandigheden om verantwoord en toch resultaatgericht te ondernemen.

Het parkmanagement bijvoorbeeld, neemt de zorgen rond afvalverwerking, mobiliteit en energievoorziening uit uw  handen want dit zijn diensten die niet tot corebusiness van de kmo behoren. Daardoor kunt u zich als bedrijf volledig focussen op uw kernactiviteit.

De bedrijven die er zich vestigen ondernemen op een duurzame manier zonder dat het extra geld kost.

Duurzaamheid als boost voor uw bedrijf

De bedrijven die zich in ID Park willen vestigen, onderschrijven de beginselen van duurzaam ondernemen. Ook ID Park zelf maakt duurzaamheid zeer concreet, onder meer met groene energie.

Het concept ‘Duurzaam Ondernemen’ geeft aan de ondernemers de mogelijkheid om bijvoorbeeld collectieve aankopen te doen, de kosten op milieuvlak te beperken en de afvalberg te verminderen. Op die manier kunnen zij zich toeleggen op innovatie en een strategische planning ontwikkelen en zich zichtbaar maken op vlak van financiering en investering.

Extra troef is dat het Agentschap Ondernemen aan het terrein het statuut van ‘brownfield’ toekende. Zo ondersteunde de Vlaamse Overheid de herontwikkeling tot een modern en CO2- neutraal bedrijventerrein.

iStock_000078014207_Double_ CROP WEB

Parkmanagement: de slimme surplus

U staat er als onderneming in ID Park nooit alleen voor. U kunt er namelijk voor heel wat diensten beroep doen op 3B Facilities. Zij staan in voor het parkmanagement en zijn het eerste aanspreekpunt voor de kmo’s in het businesspark. 3B Facilities neemt een aantal gemeenschappelijke bedrijfsverplichtingen op zich.

Ook het waterbeheer, de afvalbehandeling en de parkbeveiliging worden centraal gecoördineerd. Zo hoeft u zich enkel te concentreren op wat u het beste doet: uw onderneming leiden.

Uitstekende infrastructuur

Een brede groenbuffer langs de grenzen van het park beperkt de impact van de site op de omgeving. Verder is er een gescheiden rioleringsstelsel dat het afvalwater afvoert naar de riolering onder de Brusselbaan. Het regenwater wordt afgevoerd in een open bufferbekken waarna het vertraagd overloopt in de Koudebergbeek.

Ook op het vlak van brandveiligheid is de infrastructuur op en top. Zo komt er een hydrantensysteem en een gemeenschappelijk bluswaterreservoir van 35.000l.